Missie KOOS

Ieder kind heeft recht op veilig en gezond opgroeien. Wij willen hier aan bijdragen. Een betekenisvol leven voor iedereen, maar speciaal voor alle jonge inwoners van Utrecht. Met hart voor de stad verbinden wij ons, samen met de partners in de wijk, aan hun toekomst.

Visie KOOS

Bij KOOS is multidisciplinair samenwerken vanuit een brede blik op alle leefgebieden van het kind en gezin de basis van alles wat we doen. Van de manier waarop we samen kijken naar een vraag tot de manier waarop we de hulp organiseren: in het netwerk met een gezamenlijke, lokale aanpak. Alleen op deze manier kunnen we de specialistische jeugdhulp goed organiseren.

 

We maken verbinding met alle belangrijke anderen in het leven van het kind, de jongvolwassene en het gezin. Daarbij maken we gebruik van hun eigen ervaring, van wetenschappelijk onderzoek en innovatieve oplossingen. KOOS snapt dat iedere wijk en buurt zijn eigen kansen en uitdagingen kent. Onze aanpak sluit daarop aan.

 

Waarom de naam KOOS?

De naam KOOS is gekozen omdat het een toegankelijke, vriendelijke naam is. Iedereen kan een KOOS zijn, een KOOS kennen of een KOOS nodig hebben. Het is een naam die opvalt in het zorglandschap.

Makkelijk te onthouden en taalkundig en in beeldvorming op verschillende manieren te gebruiken. We gebruiken de OO’s uit KOOS op een speelse manier, door ze ook in te zetten als zero’s die verbonden zijn aan onze ambities.

Ambities van KOOS

Wij zijn ambitieus. Dat betekent dat we ons de komende jaren hard willen maken voor het realiseren van een aantal ambities. Onze ambities vertalen zich naar een aantal zero’s; zoals bijvoorbeeld zero suïcide, zero stigma, zero residentieel en zero schooluitval.

We kunnen deze ambities natuurlijk nooit alleen realiseren. Dit willen we doen samen met jou en de partners in de stad, zodat iedereen zo gewoon en thuis mogelijk kan opgroeien.

De waarden van KOOS

KOOS werkt vanuit een aantal waarden, deze nemen we mee in alles wat we doen. Hieronder staan een aantal van onze waarden.