Klachten

Ben jij ontevreden over de hulpverlening bij KOOS Utrecht?

Dat is natuurlijk niet onze bedoeling. Het is goed om te weten hoe we je beter kunnen ondersteunen. Vertel dit eerst aan de hulpverlener om samen naar een oplossing te zoeken. Lukt dit niet, dan kan je gerust een gesprek aanvragen met zijn/haar leidinggevende.

Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ)

Lukt het niet om er met de leidinggevende uit te komen kan je ook terecht voor advies bij het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) of de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Het AKJ kan ook helpen bij het indienen van de klacht. Of als je een gesprek wilt met een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Alle (pleeg)kinderen, jongeren (pleeg- of groot)ouders én verzorgers die te maken hebben met jeugdhulp, hebben daar recht op. Zij kunnen daarvoor – gratis – terecht bij het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ).

 

Het AKJ is telefonisch bereikbaar op 088 – 555 10 00 en per e-mail via info@akj.nl.

Klachtencommissie Jeugd Midden Nederland (KJMN)

KOOS is ook aangesloten bij de Klachtencommissie Jeugd Midden Nederland (v/h KJU). Dit is de link naar de folder. Hier kan je een officiële klacht indienen.