Klachten

Ben jij ontevreden over de hulpverlening bij KOOS Utrecht?

Dat is natuurlijk niet onze bedoeling. Het is goed om te weten hoe we je beter kunnen ondersteunen. Vertel dit eerst aan de hulpverlener om samen naar een oplossing te zoeken. Lukt dit niet, dan kan je gerust een gesprek aanvragen met zijn/haar leidinggevende.

Jeugdstem (vertrouwenspersonen AKJ)

Lukt het niet om er met de leidinggevende uit te komen kan je ook terecht voor advies bij Jeugdstem. Hier kan je terecht als je vragen, problemen of klachten hebt over jeugdzorg. De vertrouwenspersonen van Jeugdstem kunnen je informeren over je rechten en ondersteunen bij het bespreekbaar maken van problemen of vragen.  Jeugdstem is telefonisch bereikbaar op 088 – 555 10 00 en online via de chat.

Klachtencommissie Jeugd Midden Nederland (KJMN)

KOOS is ook aangesloten bij de Klachtencommissie Jeugd Midden Nederland. Als je het niet eens bent met de gang van zaken rond de hulpverlening van KOOS kun je een klacht indienen bij de Klachtencommissie Jeugd Midden-Nederland. Deze commissie is onafhankelijk en onpartijdig en behandelt en beoordeelt de klacht. Informatie over het indienen van een klacht en de behandeling vind je op www.klachtencommissiejeugdmn.nl en in deze folder van de klachtencommissie. Lees hier meer over de klachtenregeling.

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)

Als je met een jeugdprofessional van KOOS te maken krijgt, moet je erop kunnen vertrouwen dat hulpverlening voldoet aan de hoge kwaliteitseisen.

SKJ-geregistreerde professionals onderwerpen zich aan tuchtrecht. Dat betekent dat mensen die niet tevreden zijn over het beroepsmatig handelen van een jeugdprofessional in sommige gevallen een klacht kunnen indienen. De klacht dien je in bij het onafhankelijke College van Toezicht van SKJ. Lees meer over de klachtenregeling https://skjeugd.nl/ouders-verzorgers/klacht-indienen/