Dit is het organogram van KOOS.

Het organogram is een schematische weergave van hoe KOOS is opgebouwd. Je kan zien hoe we werken vanuit de BASEcamps. Ook kan je zien welke samenwerkingspartners er betrokken zijn bij de organisatie van KOOS. En in welke wijken in Utrecht je hulp van KOOS kunt krijgen.