Mariët Breeschoten en Roseline van Gent zijn psychomotorisch therapeut bij KOOS Utrecht. Ze blikken in dit interview terug op hun workshop tijdens de KOOS-dag. In die workshop toonden ze aan hun collega’s hoe zij ook ervaringsgericht kunnen werken in hun behandelkamer.

Met ‘ervaringsgericht werken’ bedoelen jullie wat anders dan het mooie werk dat ervaringdeskundige collega’s doen?
Mariët: ‘Inderdaad. Bij ons gaat het over je cliënten in het hier en nu zetten, ze in het moment bepaalde emoties laten ervaren. Voor veel kinderen is lang stilzitten niet eenvoudig. Sport en spel integreren in het traject is voor hen helemaal een goed plan.’

Roseline: ‘Wij brengen denken, voelen en handelen bij elkaar. Via spelletjes kan je een gevoel oproepen. Het gaat niet over hoe je een bal vasthoudt, maar over wat het balspel je kan vertellen.’

Mariët: ‘We hebben onze collega’s op de KOOS-dag getoond waar je op kan letten als je een spel of activiteit inzet en welke vragen je kan stellen. Een kind met een grote controlebehoefte zal tijdens een spel de regels naar het eigen voordeel aanpassen. Wat gebeurt er als je de spelregels strakker volgt? Ook valsspelen kan handig zijn, bijvoorbeeld om boosheid op te wekken. Vervolgens kan je vanuit die ervaring doorvragen en kijken naar hoe het kind in andere situaties met boosheid omgaat.’

 

Jullie workshops was het resultaat van vragen vanuit de BASEcamps. Hoe maakten jullie een selectie?
Mariët: ‘Wij werken zelf vaak in een gymzaal, maar zijn voor deze workshop uitgegaan van een kleine behandelkamer, met materiaal dat makkelijk voorhanden is. We werken rond thema’s die bij KOOS centraal staan: herkennen van spanning en stress, lichaamssensaties (wat, waar, hoe?), het verschil tussen cognitie en gevoel en emoties herkennen.

Roseline: ‘We maakten concreet hoe je spelletjes in kan zetten: welke vragen stel je, waar let je op, hoe koppel je je observaties terug? Als een collega vastloopt, dan kan een kort spelletje al genoeg zijn om verder te kunnen.’

 

Vinden jullie collega’s het nog ingewikkeld om sport en spel in te zetten?
Mariët: ‘Wij zijn hier vier jaar lang in opgeleid. De psychomotorische aanpak hoorde ook al van in het begin bij KOOS Utrecht, later kwam daar dramatherapie bij. Psychomotorisch en ervaringsgericht werken zijn zeker niet onbekend bij collega’s. Er is veel vraag naar, er zijn wachtlijsten, we hoeven onze collega’s niet uit te leggen hoe waardevol het is.’

Roseline: ‘Dat neemt niet weg dat het voor een systemisch psycholoog met een andere opleiding eng kan zijn om nieuwe spelletjes te integreren. Dat is logisch, een andere invalshoek voelt altijd, ook voor ons, voor een stuk als onbekend terrein. Maar een thema als emotieregulatie en ook de lichaamsgerichte aanpak komen steeds weer aan bod.

Worden de inzichten uit jullie vakgebied breder ingezet?
Mariët: Zeker. Ook in alle eenvoud zie je dat terug: collega’s gaan steeds vaker wandelen of de eendjes voeren met kinderen om elkaar beter te leren kennen. Heel simpel, maar het biedt inzichten. Er is zoveel meer dan zitten en praten, er is meer dan cognitie: het lijf doet ook mee. Ik zeg wel vaker: “Praten hoort bij denken, voelen hoort bij doen”. En een salto, een potje voetbal of frisbee is ook gewoon heel leuk tussendoor.’

Roseline: ‘Ik vind het heerlijk om samen te basketballen. Maar dat lukt niet in een kleine behandelkamer.’

Recente nieuwsberichten:

  • Pleegouders time-outplek gezocht

  • Steun- en pleegzorgouders gezocht

  • Koningin Máxima op bezoek

Meer nieuws