Betekenisvol verantwoorden

Het spiegelgesprek leverde verschillende nieuwe inzichten op, waarbij openheid als een belangrijk thema naar voren kwam. Transparantie op zowel de inhoud, als op het proces en de besluitvorming bleek voor ouders een belangrijk punt. De deelnemers vonden het belangrijk om op de hoogte gehouden te worden van het gehele proces en de stappen die tussentijds werden genomen. Daarnaast werd het belang van een goede klik met de professional aangestipt. Ook werd het idee geopperd om ouders met eenzelfde situatie samen te brengen, zodat ouders kunnen zien dat ze niet de enigen zijn. Het is belangrijk om professionals vaker richtinggevend te laten zijn in hun oordeel van wat goede zorg is. Om dit te kunnen realiseren moeten professionals het gesprek aangaan met elkaar, met ouders en jongeren én met bestuurders. Dit kan een evaluatie binnen de behandeling zijn, maar ook blijken spiegelgesprekken een passende manier op samen met jongeren en hun ouders gezamenlijk te verantwoorden op de zorg en ondersteuning. De lessen die uit deze gesprekken voortkomen kunnen dan op organisatiebreed niveau worden opgepakt. Zo draagt de stem van ouders en jongeren bij aan betekenisvol verantwoorden én aan de doorontwikkeling van goede zorg.

 

Lees hier het gehele artikel

Recente nieuwsberichten:

  • Pleegouders time-outplek gezocht

  • Steun- en pleegzorgouders gezocht

  • Koningin Máxima op bezoek

Meer nieuws