Consult en advies

KOOS is rechtstreeks bereikbaar voor intercollegiale vragen van partners in de wijk. Als hulpverlener en/of verwijzer kan je KOOS om advies vragen. Op uitnodiging nemen wij deel aan een gesprek tussen jou en jouw cliënt (een participerend consult). We beginnen daarbij niet opnieuw, maar we sluiten aan bij wat al gedaan is.

KOOS vraagt bij een consult altijd naar wie de vraag stelt (is dat het kind, de ouder, het gezin of de hulpverlener) en wie van de vraag op de hoogte is (van belang vanwege juridisch kader en transparantie). Een consult is per definitie tijdelijk, de cliënt krijgt dan geen hulp van KOOS.

 

Waarom vraag je KOOS om een consult? Bijvoorbeeld:

– Omdat er sprake is van een impasse in het hulpverleningstraject

– Omdat er zorgen zijn, maar deze kunnen nog niet goed geduid worden

– Omdat er sprake is van handelingsverlegenheid bij betrokkenen

– Omdat er sprake is van signalen van (dreigende) onveiligheid

 

KOOS biedt hulpverleners/verwijzers een direct telefoonnummer per BASEcamp dat gebruikt kan worden voor een (participerend) consult, telefonisch of op locatie. Heb je dit nummer niet bij de hand, neem dan contact op met het algemene telefoonnummer  van de BASEcamp. Zij kunnen je verder helpen.

Verwijzen naar KOOS

Als buurtteam, huisarts, jeugdarts of gecertificeerde instelling kan je een cliënt naar KOOS verwijzen. KOOS organiseert alle specialistische jeugdhulp vanuit de wijk. In elke wijk is een BASEcamp gevestigd: een team met Buurtgerichte, Ambulante, Specialistische Expertise. Je kan verwijzen naar een BASEcamp in de wijk waar het gezin/de jongere woont. Hier vind je de postcodechecker om te kijken of de cliënt uit het werkgebied van KOOS komt.

Je kan voor verwijzen of advies contact opnemen via e-mail:

 

Basecamp E-mailadres
West (Lombok, Nieuw Engeland, Oog in Al, Schepenbuurt en Welgelegen) aanmeldenwest@koosutrecht.nl
Zuidwest (Kanaleneiland, Transwijk, Rivierenwijk en Dichterswijk) aanmeldenzuidwest@koosutrecht.nl
Leidsche Rijn aanmeldenleidscherijn@koosutrecht.nl
Vleuten aanmeldenvleuten@koosutrecht.nl
De Meern aanmeldendemeern@koosutrecht.nl

Verwijzen naar vrijgevestigde praktijk

Verwijzers kunnen cliënten uit het gebied van KOOS ook verwijzen naar een aantal door KOOS gecontracteerde vrijgevestigde praktijken.

Zie ook: Samenwerking met vrijgevestigde praktijken onderaan de pagina Meer over KOOS.

Crisis binnen kantoortijden

 

Bij acute crisis kan jij als verwijzer contact opnemen met KOOS. KOOS probeert in overleg met jou de hulpvraag zo dichtbij mogelijk op te pakken. Onze professionals zijn hiervoor bereikbaar tijdens kantooruren via de algemene nummers van de BASEcamps. Met gezinnen die al hulp ontvangen van KOOS maken we een plan voor als het thuis uit de hand dreigt te lopen. Soms spreken we af dat de cliënt buiten kantooruren contact opneemt met de eigen hulpverlener.

Crisis buiten kantoortijden

In levensbedreigende noodgevallen of als er acuut gevaar dreigt,
bel je telefoonnummer 112 (dag en nacht bereikbaar).

 

Bij zorgen over suïcidedreiging bel je de crisislijn 113 zelfmoordpreventie.
113 is bereikbaar via nummer: 0800-0113

 

Bij huiselijk geweld of kindermishandeling bel je Veilig Thuis Utrecht
via telefoonnummer 0800 – 2000 (gratis en dag en nacht bereikbaar).
Meer informatie vind je op de website van Veilig Thuis Utrecht.

 

Als er sprake is van acute psychiatrie, neem dan contact op met
de crisisdienst van Altrecht via telefoonnummer 030-2308850