Systeemtherapeut

KOOS Utrecht wil verschil maken in het leven van kinderen, jongeren en gezinnen, doe jij met ons mee? KOOS is sinds 2020 verantwoordelijk voor alle specialistische jeugdhulp in het westelijk deel van Utrecht. We zoeken een Systeemtherapeut die verder met ons wil bouwen aan deze unieke uitdaging en unieke werkwijze!

KOOS Utrecht

Het zorglandschap in Utrecht Stad is sterk vereenvoudigd in 2020, waardoor de gemeente van 80 jeugdzorg-organisaties is terug gegaan naar 2 netwerkorganisaties voor aanvullende specialistische jeugdhulp. KOOS bestaat sinds 1 januari 2020 en is de netwerkorganisatie voor aanvullende specialistische jeugdhulp in het westelijk deel van de stad, in de wijken: Vleuten, De Meern, Leidsche Rijn, West en Zuidwest. Onder specialistische jeugdhulp verstaan we specialistische ambulante jeugdhulp in de wijk, die gezinsgericht, individueel gericht en/of in groepsverband wordt aangeboden, pleegzorg, dagbesteding, en vormen van verblijf. Vanuit het gezamenlijke netwerk brengen we informatie, middelen, activiteiten en competenties samen en sluiten aan op de dagelijkse belevingswereld van het kind en het gezin. KOOS is een initiatief van Altrecht, De Opvoedpoli, De Rading, Reinaerde en Youké.

KOOS sluit aan bij de vraag naar specialistische jeugdhulp in de wijk vanuit BASEcamps [met Buurtgerichte, Ambulante, Specialistische teams waarin alle Expertises bij elkaar komen] en in aanvulling op de buurtteams. We werken vanuit een gemeenschappelijke visie van Positieve Gezondheid én in de overtuiging dat de huidige en toekomstige vraagstukken rondom hulp voor jeugdigen en hun gezinnen in het komend decennium alleen tot stand kan komen door innovatieve en organisatie overstijgende samenwerking. Dit vraagt om los te komen van oude denkkaders en protocollen én om niet aanbodgericht te denken.

Bij KOOS is multidisciplinair samenwerken vanuit een brede blik op alle leefgebieden van het kind en gezin de basis van alles wat we doen. Van de manier waarop we samen kijken naar een vraag tot de manier waarop we de hulp organiseren: in het netwerk met een gezamenlijke, lokale aanpak. Alleen op deze manier kunnen we de specialistische jeugdhulp goed organiseren.

Naast de 5 initiatiefnemers achter KOOS zijn er ook nog contracten met onderaannemers en vrijgevestigde praktijken. Dit speelveld vormt de basis waar langs KOOS haar ambities kan realiseren. KOOS sluit aan bij wat er al in de wijk is en is aanvullend op het buurtteam en de basiszorg. Zo werken we samen met onderwijs, huisarts, ziekenhuis, sociale basis en andere partners.

Op onze site lees je meer over onze missie, visie, ambities en waarden.

 

Buurtgerichte Ambulante Specialistische Expertise teams

Onze multidisciplinair teams bestaan uit verschillende professionals (ervaringsdeskundige, pleegzorgwerker, psychiater, (GZ/klinisch) psycholoog, (ortho)pedagoog, (vak)therapeut, jeugdhulpwerker, systeemtherapeut, psychotherapeut, psychiatrisch verpleegkundige of verpleegkundig specialist). In elk KOOS-team is de volgende expertise aanwezig: jonge kind (IMH), trauma, onderwijszorg, veiligheid, suïcidaliteit, (l)vb en complexe gedragsproblemen. Specifieke aanvullende expertises worden eerst gezocht in de nabije omgeving van het kind / jongere / gezin. Wanneer er aanvullende hulp nodig is proberen we dit zoveel mogelijk in de nabije omgeving van het gezin en het kind te vinden. Als dat niet lukt, dan werken we samen met (boven)stedelijke organisaties die die passende hulp kunnen bieden.

 

Wat ga je doen?

Je biedt wijkgerichte, laagdrempelige, specialistische hulp aan kinderen, jongeren en gezinnen. Dit doe je vanuit samenwerking, zowel binnen als buiten KOOS.

Je bent er samen met je team en partners in de buurt verantwoordelijk voor om de hulp rond kinderen, jongeren en gezinnen zo goed en eenvoudig mogelijk te organiseren.

Dat vraagt om verantwoordelijke, ondernemende, eigenzinnige denkers en doeners die hun professionele kennis en gezond verstand gebruiken om te doen wat werkt.

 

Je levert een actieve en creatieve bijdrage aan de (door-)ontwikkeling van KOOS en bent bereid om nieuwe kennis op te doen en vaardigheden te ontwikkelen die horen bij het werken volgens de leidende principes van Utrecht en KOOS.

 

Je bent flexibel, houdt van dynamiek en kan functioneren in een omgeving die volop in ontwikkeling is. Je bent in staat zelfstandig en methodisch te werken vanuit je specialisme en werkt transparant. Je hebt zelfreflectie en durft opbouwend kritisch te zijn. Je weet iedereen te waarderen op zijn of haar bijdrage en werkt bijvoorbeeld actief samen met ervaringsdeskundigen. Je bent in staat om te netwerken in de buurt waar je gaat werken. En je zoekt naar mogelijkheden om het sociale netwerk van het kind, jongere en gezin te versterken en meer te benutten.

 

  • Je biedt kinderen en jongeren behandeling, begeleiding en diagnostiek passend bij de eigen expertise
  • Je draagt zorg voor de continuïteit van de geboden hulp
  • Je levert hulp die flexibel en op maat is, je werkt efficiënt en bent kostenbewust
  • Je hebt aandacht voor een evenwichtige taakverdeling qua caseload van jou en je collega’s
  • Je werkt vanuit de principes van Positieve Gezondheid

 

Vacature Systeemtherapeut

We zijn verder aan het bouwen en ontwikkelen en hebben op dit moment meerdere vacatures Systeemtherapeut.

Als systeemtherapeut ben je goed in staat om je collega’s en samenwerkingspartners mee te nemen in de denkwereld van de systeemtherapie: een (psychisch) probleem staat nooit op zichzelf en hangt altijd samen met een sociale, relationele en culturele context. Met jouw denken en doen zorg dat je belangrijke naasten in een vroeg stadium worden betrokken bij het beantwoorden van de hulpvraag. Je kunt bij complexe gezinsproblematiek inspringen om onderliggende kwetsbaarheden in kaart te brengen door middel van gezinsdiagnostisch onderzoek en hebt hierbij oog voor gezinsdynamieken, patronen en intergenerationele problematiek. Je weet dit op heldere en respectvolle manier te bespreken en samen met het gezin en collega’s te zoeken naar goede manieren om hiermee om te gaan, zodat de moeilijkheden van gezinnen en kinderen verminderen.

Je denkt mee in casuïstiekbesprek met je collega’s en geeft vanuit jouw expertise aanvullende systemische input.  Ook bied je bijvoorbeeld ouderbegeleiding bij jongeren met bijvoorbeeld depressie en suïcidaliteit en kun je zelfstandig systeemtherapie geven aan gezinnen. Het kunnen bieden van ouderschapsbemiddeling is binnen één van de teams ook gewenst.

 

Wat neem je mee?

Je beschikt over een passende WO-opleiding en geldige SKJ of BIG registratie, aangevuld met een afgeronde opleiding Systeemtherapie en NVRG registratie (of de mogelijkheid deze registratie op korte termijn te behalen). Ambulante ervaring is een pré in verband met het snel kunnen oppakken van werkzaamheden en het invoegen in een KOOS-team.

Je bent onderdeel van het KOOS-team en legt als buurtgerichte, specialistische professional verantwoording af aan de leidinggevende van jouw team.

 

Wat krijg je van ons?

  • Een uitdagende functie binnen een organisatie met korte lijnen, waar jouw inbreng en expertise op waarde worden geschat
  • De mogelijkheid om bij te dragen aan het innoveren van het zorglandschap
  • De ruimte om samen met andere ambitieuze collega’s KOOS verder op te bouwen en ontwikkelen
  • Een arbeidsovereenkomst (minimaal 24 uur per week en bij voorkeur meer) bij één van de initiatiefnemers of je gaat aan de slag vanuit jouw rechtspositie en arbeidsovereenkomst bij een van de initiatiefnemers

 

Solliciteren?

Heb je interesse in de functie van buurtgerichte specialistische professional en sluit jouw kennis en ervaring aan op de vacature van Systeemtherapeut dan kun je een sollicitatie sturen naar vacature@koosutrecht.nl o.v.v. vacature Systeemtherapeut.

Heb je eerst nog een vraag dan kun je contact opnemen met Marije IJsseldijk-Ludikhuize 06-82819435.