Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige / Verpleegkundig Specialist

KOOS Utrecht zoekt een Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige / Verpleegkundig Specialist – een interessante en uitdagende functie binnen de specialistische ambulante jeugdhulp, met een unieke werkwijze en samenwerking vanuit een multidisciplinair, buurtgericht team van professionals! Vanuit jouw expertise draag je bij aan het innoveren van het zorglandschap. Iets voor jou?

KOOS Utrecht

Het zorglandschap in Utrecht Stad is sterk vereenvoudigd in 2020, waardoor de gemeente van ruim 80 jeugdzorg-organisaties is terug gegaan naar 2 netwerkorganisaties voor aanvullende specialistische jeugdhulp. Hieronder verstaan we specialistische ambulante jeugdhulp in de wijk, die gezinsgericht, individueel gericht en/of in groepsverband wordt aangeboden, pleegzorg, dagbesteding, en vormen van verblijf. Vanuit het gezamenlijke netwerk sluiten we aan op de dagelijkse belevingswereld van het kind en het gezin. KOOS is een initiatief van Altrecht, De Opvoedpoli, De Rading, Reinaerde en Youké.

KOOS sluit aan bij de vraag naar specialistische jeugdhulp in de wijk vanuit BASEcamps [met Buurtgerichte, Ambulante, Specialistische teams waarin alle Expertises bij elkaar komen] en in aanvulling op de buurtteams. We werken vanuit een gemeenschappelijke visie van Positieve Gezondheid én in de overtuiging dat de huidige en toekomstige vraagstukken rondom hulp voor jeugdigen en hun gezinnen in het komend decennium alleen tot stand kan komen door innovatieve en organisatie overstijgende samenwerking. Dit vraagt om los te komen van oude denkkaders en protocollen én om niet aanbodgericht te denken.

Bij KOOS is multidisciplinair samenwerken vanuit een brede blik op alle leefgebieden van het kind en gezin de basis van alles wat we doen. Van de manier waarop we samen kijken naar een vraag tot de manier waarop we de hulp organiseren: in het netwerk met een gezamenlijke, lokale aanpak. Alleen op deze manier kunnen we de specialistische jeugdhulp goed organiseren.

Naast de 5 initiatiefnemers achter KOOS zijn er ook nog contracten met onderaannemers en vrijgevestigde praktijken. Dit speelveld vormt de basis waar langs KOOS haar ambities kan realiseren. KOOS sluit aan bij wat er al in de wijk is en werkt aanvullend op het buurtteam en de basiszorg. Zo werken we samen met onderwijs, huisarts, ziekenhuis, sociale basis en andere partners.

Op onze site lees je meer over onze missie, visie, ambities en waarden.

 

Vacature Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige/Verpleegkundig Specialist

Als SPV/VS bij KOOS bied je hulp en ondersteuning aan kinderen en jongeren, zowel op het vlak van Jeugdhulp als op het vlak van GGZ. Systeemdenken staat bij elk traject centraal. Samen met je collega’s bied je consultatie, diagnostiek, behandeling (farmacotherapie) en ambulante begeleiding. Vanuit jouw kennis, ervaring en (klinische) expertise coach jij jouw collega’s.

 

Je maakt deel uit van een multidisciplinair team van verschillende professionals (ervaringsdeskundige, pleegzorgwerker, psychiater, (GZ/klinisch) psycholoog, (ortho)pedagoog, (vak)therapeut, jeugdhulpwerker, systeemtherapeut, psychotherapeut, sociaal psychiatrisch verpleegkundige of verpleegkundig specialist). In elk KOOS-team is de volgende expertise aanwezig: jonge kind (IMH), trauma, onderwijszorg, veiligheid, suïcidaliteit, (l)vb en complexe gedragsproblemen.

 

Wat ga je doen?

Je coördineert de medische zorgprocessen, waar vaak verschillende disciplines bij betrokken zijn. Met een breed perspectief kijk je als SPV / VS samen met je collega’s naar de psychosociale vraagstukken.

Je verleent medische en verpleegkundige zorg in nauwe samenwerking met de kinderpsychiaters van KOOS.

Je biedt wijkgerichte, laagdrempelige, specialistische hulp aan kinderen, jongeren en gezinnen. Dit doe je vanuit samenwerking, zowel binnen als buiten KOOS. Je bent er samen met je team en partners in de buurt, zoals het buurtteam en huisartsen verantwoordelijk voor om de hulp rond kinderen, jongeren en gezinnen zo goed en eenvoudig mogelijk te organiseren. Dat vraagt om verantwoordelijke, ondernemende, eigenzinnige denkers en doeners die hun professionele kennis en gezond verstand gebruiken om te doen wat werkt.

 

Je levert een actieve en creatieve bijdrage aan de (door-)ontwikkeling van KOOS en bent bereid om nieuwe kennis op te doen en vaardigheden te ontwikkelen die horen bij het werken volgens de leidende principes van Utrecht en KOOS. Naast verpleegkundige behandeltaken ben je ook een innovator en toon jij leiderschap. Het ondersteunen van zorginhoudelijke ontwikkelingen is aan jou besteed en je hebt een actieve rol bij deskundigheidsbevordering.

 

Je bent flexibel, houdt van dynamiek en kan functioneren in een omgeving die volop in ontwikkeling is. Je bent in staat zelfstandig en methodisch te werken vanuit je specialisme en werkt transparant. Je hebt zelfreflectie en durft opbouwend kritisch te zijn. Je weet iedereen te waarderen op zijn of haar bijdrage en werkt bijvoorbeeld actief samen met ervaringsdeskundigen. Je bent in staat om te netwerken in de buurt waar je gaat werken. En je zoekt naar mogelijkheden om het sociale netwerk van het kind, jongere of gezin te versterken en meer te benutten.

 

Wat neem je mee?

  • Je bent een BIG geregistreerde Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige / Verpleegkundig Specialist met passie voor de doelgroep en affiniteit met zowel ambulant als systeemgericht werken
  • Multidisciplinaire samenwerking staat centraal in deze functie. Binnen KOOS werkt iedereen vanuit zijn eigen rol en expertise. Je werkt prettig samen en bent in staat zaken vanuit verschillende perspectieven te bekijken
  • Je vindt het uitdagend te pionieren en hebt zin om met ons KOOS verder te ontwikkelen
  • Voor sommigen kinderen, jongeren of gezinnen is kennis van en (eigen) ervaring met interculturele vraagstukken helpend

 

Wat krijg je van ons?

  • Een uitdagende functie en interessante omgeving om in te werken, binnen een organisatie met korte lijnen, waar jouw inbreng en expertise op waarde worden geschat
  • De mogelijkheid om bij te dragen aan het innoveren van het zorglandschap
  • De ruimte om samen met andere ambitieuze collega’s KOOS verder op te bouwen en ontwikkelen
  • Een passend aanbod en arbeidsovereenkomst (minimaal 24 uur per week) bij één van de initiatiefnemers

Interesse?

Lijkt het je interessant om bij KOOS te werken? Dan nodigen wij je van harte uit om te solliciteren en jouw cv met motivatie te sturen naar vacature@koosutrecht.nl.

Twijfel je nog of heb je vragen? Neem dan gerust contact op met Marije IJsseldijk-Ludikhuize 06-82819435.

 

Meer weten over KOOS?

Kijk ook eens op onze LinkedIn pagina https://www.linkedin.com/company/koosutrecht/