Kinder- en Jeugd Psychiater

KOOS Utrecht is op zoek naar een ondernemende Kinder- en Jeugd Psychiater die wil bijdragen aan het innoveren van het zorglandschap en het verder vormgeven van deze rol en positie binnen de specialistische ambulante jeugdhulp. Heb jij interesse dan onderzoeken we graag met jou hoe we deze functie met jouw ideeën kunnen vormgeven!

KOOS Utrecht

Het zorglandschap in Utrecht Stad is sterk vereenvoudigd in 2020, waardoor de gemeente van 80 jeugdzorg-organisaties is terug gegaan naar 2 netwerkorganisaties. KOOS Utrecht is de netwerkorganisatie voor aanvullende specialistische jeugdhulp in het westelijk deel van de stad Utrecht, in de wijken: Vleuten, De Meern, Leidsche Rijn, West en Zuidwest, waar we werken vanuit BASEcamps. BASE staat voor Buurtgerichte, Ambulante, Specialistische Expertise. Onder specialistische jeugdhulp verstaan we specialistische ambulante jeugdhulp in de wijk, die zowel als individuele hulp of in groepsverband wordt aangeboden, pleegzorg, dagbesteding, en vormen van verblijf.

 

Netwerkorganisatie

Vanuit de gemeenschappelijk visie van positieve gezondheid kijkt KOOS naar de huidige en toekomstige vraagstukken van jeugdigen en gezinnen in Utrecht. Vanuit het gezamenlijke netwerk brengen we informatie, middelen, activiteiten en competenties samen en sluiten aan op de dagelijkse belevingswereld van het kind en het gezin. KOOS is een initiatief van Altrecht, De Opvoedpoli, De Rading, Reinaerde en Youké.

Naast de 5 initiatiefnemers achter KOOS zijn er ook nog contracten met onderaannemers en vrijgevestigde praktijken. Dit speelveld vormt de basis waar langs KOOS haar ambities kan realiseren. KOOS sluit aan bij wat er al in de wijk is en is aanvullend op het buurtteam of de basiszorg. Zo werken we samen met onderwijs, huisarts, ziekenhuis, sociale basis en andere partners.

Bij KOOS is multidisciplinair samenwerken vanuit een brede blik op alle leefgebieden van het kind of jongere en het gezin de basis van alles wat we doen. Van de manier waarop we samen kijken naar een vraag tot de manier waarop we de hulp organiseren: in het netwerk met een gezamenlijke, lokale aanpak. We maken verbinding met alle belangrijke anderen in het leven van het kind en het gezin. Daarbij maken we gebruik van hun eigen ervaring, van wetenschappelijk onderzoek en innovatieve oplossingen en ideeën (nieuwe GGZ – redesigning psychiatry).

 

Kinder- en Jeugd Psychiaters bij KOOS

Bij KOOS werken meerdere Kinder- en Jeugd Psychiaters die voor een vast aantal uur verbonden zijn aan de BASEcamps en bijdragen aan de verdere integratie van GGZ en jeugdhulp, het innoveren van het zorglandschap en het vormgeven van deze rol en positie binnen de specialistische ambulante jeugdhulp door KOOS.

Je maakt deel uit van een multidisciplinair team van verschillende professionals (ervaringsdeskundige, pleegzorgwerker, psychiater, (GZ/klinisch) psycholoog, (ortho)pedagoog, (vak)therapeut, jeugdhulpwerker, systeemtherapeut, psychotherapeut, sociaal psychiatrisch verpleegkundige of verpleegkundig specialist).

Samen met deze collega’s ga je aan de slag met vraagstukken van kinderen en jongeren met ontwikkelings-, gedrags- en/of psychische problemen. Zij hebben hulp en ondersteuning nodig, zowel op het vlak van jeugdhulp als op het vlak van GGZ.

De hulpvraag van het kind of de ouders staat altijd centraal: samen met hen wordt bepaald welke hulp het beste past. Systeemdenken staat ook bij elk traject centraal; er wordt altijd gekeken naar het kind en diens leefomgeving. Daarbij wordt het sociale netwerk optimaal benut. Samen met je collega’s bied je consultatie, diagnostiek, behandeling en ambulante begeleiding aan kwetsbare kinderen en jongeren. Je krijgt volop de ruimte te werken vanuit jouw kennis en ervaring. Daarbij adviseer je en draag je bij aan de ontwikkeling van de organisatie.

De invulling van de taken van de kinder- en jeugdpsychiater zijn voor een groot deel in de teams van KOOS, maar ook in de doorontwikkeling van ontwikkelthema’s en het beleid binnen KOOS. De kinder- en jeugdpsychiater brengt binnen de ontwikkelthema’s zijn of haar aanvullende expertise op het gebied van bijvoorbeeld Eetstoornissen, Forensisch, Farmacotherapie, Suïcide, LVB, Dwang en Drang, Angst en Depressie etc.

 

Wat ga je doen?

Je werkt vraaggericht en systemisch en sluit aan bij de situatie en omgeving van een kind en het gezin.

Wanneer er bij KOOS een verwijzing binnenkomt, dan wordt er binnen het team gekeken wie deze vraag het beste kan oppakken. Deze professional blijft gedurende het traject de behandelverantwoordelijke en benut daarbij de expertise van collega’s. Als kinder- en jeugdpsychiater zet je je jouw expertise hierbij in of je adviseert collega’s vanuit jouw kennis en ervaring.

Als psychiater speel je een belangrijke rol in zowel het borgen en door ontwikkelen van de specialistische behandeling als het zorgdragen van de inhoud. Je levert hiermee een actieve bijdrage aan de kwaliteit en het functioneren van je team en de veranderprocessen.

Daarnaast heb je, samen met de andere psychiaters, een belangrijke rol in de verdere ontwikkeling en innovatie van de specialistische behandeling (waaronder farmacotherapie) binnen de context van KOOS en in aansluiting op de ideeën en ontwikkelingen in de nieuwe GGZ en redesigning psychiatry. Dit in samenwerking met partners uit het netwerk (zoals het UMCU, WKZ, Altrecht Jeugd, huisartsen, JGZ etc).

Eventueel bied je werkbegeleiding aan collega’s.

Er zijn geen bereikbaarheidsdiensten, maar je wordt wel gevraagd samen met de andere professionals onder kantoortijden de bereikbaarheid goed vorm te geven in geval van crisis.

 

Wat neem je mee?

  • Je bent een kinder- en jeugdpsychiater met passie voor de doelgroep, ervaring met ontwikkelingspsychologie, gedragstherapie en ambulant werken en affiniteit met het systeemwerken.
  • Multidisciplinaire samenwerking staat centraal in deze functie. Binnen KOOS werkt iedereen vanuit zijn eigen rol en expertise. Je werkt prettig samen en bent in staat zaken vanuit verschillende perspectieven te bekijken. Bovendien vertrouw je er op dat andere professionals de benodigde competenties hebben en hun eigen verantwoordelijkheid kunnen dragen.
  • Je vindt het uitdagend om te pionieren en hebt zin om met ons KOOS verder te ontwikkelen.
  • Je beschikt over een registratie als psychiater en bijbehorende BIG registratie en AGB-code.

 

Wat krijg je van ons?

Graag onderzoeken we samen met jou hoe we de functie op jouw wensen en beschikbaarheid kunnen laten aansluiten. Wij bieden je een interessante omgeving om in te werken bij KOOS en een arbeidsovereenkomst bij één van onze initiatiefnemers.

 

Interesse?

Lijkt het je interessant om bij KOOS te werken en heb je wellicht nog een aantal vragen? Neem dan gerust contact op met Marije IJsseldijk-Ludikhuize 06-82819435 voor meer informatie of een verdere oriëntatie.

Ben je direct al enthousiast? Dan nodigen wij je van harte uit om te solliciteren en jouw cv met motivatie te sturen naar vacatures@koosutrecht.nl.

 

Meer weten over KOOS?

Lees het artikel in DUIC: https://www.duic.nl/algemeen/specialistische-jeugdhulp-in-de-wijk-het-moet-sneller-en-eenvoudiger/. Daarnaast publiceert de gemeente Utrecht regelmatig over de ontwikkelingen in de zorg voor jeugd in Utrecht. Op https://zorgprofessionals.utrecht.nl/zorgmodel/ vind je ook meer informatie hierover.