GZ Psycholoog / Orthopedagoog Generalist

Wil jij als GZ Psycholoog of Orthopedagoog Generalist vraaggericht en systemisch werken in aansluiting bij de situatie en omgeving van een kind of jongere en het gezin? Vind je het leuk om binnen een organisatie te werken met korte lijnen en ruimte voor jouw inbreng om samen met andere ambitieuze collega’s KOOS verder te bouwen en te ontwikkelen? Dan komen we graag in contact met jou!

KOOS Utrecht

Het zorglandschap in Utrecht Stad is sterk vereenvoudigd in 2020, waardoor de gemeente van ruim 80 jeugdzorg-organisaties is terug gegaan naar 2 netwerkorganisaties voor aanvullende specialistische jeugdhulp. Hieronder verstaan we specialistische ambulante jeugdhulp in de wijk, die gezinsgericht, individueel gericht en/of in groepsverband wordt aangeboden, pleegzorg, dagbesteding, en vormen van verblijf. Vanuit het gezamenlijke netwerk sluiten we aan op de dagelijkse belevingswereld van het kind en het gezin. KOOS is een initiatief van Altrecht, De Opvoedpoli, De Rading, Reinaerde en Youké.

KOOS sluit aan bij de vraag naar specialistische jeugdhulp in de wijk vanuit BASEcamps [met Buurtgerichte, Ambulante, Specialistische teams waarin alle Expertises bij elkaar komen] en in aanvulling op de buurtteams. We werken vanuit een gemeenschappelijke visie van Positieve Gezondheid én in de overtuiging dat de huidige en toekomstige vraagstukken rondom hulp voor jeugdigen en hun gezinnen in het komend decennium alleen tot stand kan komen door innovatieve en organisatie overstijgende samenwerking. Dit vraagt om los te komen van oude denkkaders en protocollen én om niet aanbodgericht te denken.

Bij KOOS is multidisciplinair samenwerken vanuit een brede blik op alle leefgebieden van het kind en gezin de basis van alles wat we doen. Van de manier waarop we samen kijken naar een vraag tot de manier waarop we de hulp organiseren: in het netwerk met een gezamenlijke, lokale aanpak. Alleen op deze manier kunnen we de specialistische jeugdhulp goed organiseren.

Naast de 5 initiatiefnemers achter KOOS zijn er ook nog contracten met onderaannemers en vrijgevestigde praktijken. Dit speelveld vormt de basis waar langs KOOS haar ambities kan realiseren. KOOS sluit aan bij wat er al in de wijk is en werkt aanvullend op het buurtteam en de basiszorg. Zo werken we samen met onderwijs, huisarts, ziekenhuis, sociale basis en andere partners.

Op deze site lees je meer over onze missie, visie, ambities en waarden.

 

Vacature GZ Psycholoog / Orthopedagoog Generalist

Als GZ Psycholoog of Orthopedagoog Generalist werk je vraaggericht en systemisch en sluit je aan bij de situatie en omgeving van een kind of jongere en het gezin. Zij hebben hulp en ondersteuning nodig, zowel op het vlak van jeugdhulp als op het vlak van GGZ. Vraagstukken van kinderen en jongeren met ontwikkelings-, gedrags- en/of psychische problemen komen bij KOOS binnen via een verwijzing. Vervolgens wordt er binnen het team gekeken wie deze vraag het beste kan oppakken. Deze professional blijft gedurende het traject de behandelverantwoordelijke en benut daarbij de expertise van collega’s. Als GZ Psycholoog / Orthopedagoog Generalist zet je je jouw expertise hierbij in of je adviseert collega’s vanuit jouw kennis en ervaring.

 

Wat ga je doen?

Je biedt wijkgerichte, laagdrempelige, specialistische hulp aan kinderen, jongeren en gezinnen. Dit doe je vanuit samenwerking, zowel binnen als buiten KOOS.

Je bent samen met je team en partners in de buurt verantwoordelijk voor om de hulp rond kinderen, jongeren en gezinnen zo goed en eenvoudig mogelijk te organiseren.

Dat vraagt om verantwoordelijke, ondernemende, eigenzinnige denkers en doeners die hun professionele kennis en gezond verstand gebruiken om te doen wat werkt.

 

Je levert een actieve en creatieve bijdrage aan de (door-)ontwikkeling van KOOS en bent bereid om nieuwe kennis op te doen en vaardigheden te ontwikkelen die horen bij het werken volgens de leidende principes van Utrecht en KOOS.

 

Je bent flexibel, houdt van dynamiek en kan functioneren in een omgeving die volop in ontwikkeling is. Je bent in staat zelfstandig en methodisch te werken vanuit je specialisme en werkt transparant. Je hebt zelfreflectie en durft opbouwend kritisch te zijn. Je weet iedereen te waarderen op zijn of haar bijdrage en werkt bijvoorbeeld actief samen met ervaringsdeskundigen. Je bent in staat om te netwerken in de buurt waar je gaat werken. En je zoekt naar mogelijkheden om het sociale netwerk van het kind, jongere en gezin te versterken en meer te benutten.

 

  • Je biedt kinderen en jongeren behandeling, begeleiding en diagnostiek passend bij de eigen expertise
  • Je draagt zorg voor de continuïteit van de geboden hulp
  • Je levert hulp die flexibel en op maat is, je werkt efficiënt en bent kostenbewust
  • Je hebt aandacht voor een evenwichtige taakverdeling qua caseload van jou en je collega’s
  • Je werkt vanuit de principes van Positieve Gezondheid

 

Wat neem je mee?

Je beschikt over een afgeronde GZ of OG opleiding en geldige BIG registratie. Daarnaast heb je ruime ervaring met (complexe psychiatrische) vragen van jongeren (12+ / pubers) en hun gezinnen. Ook weet je het overzicht te bewaren in complexe situaties en kun je overstijgend denken en handelen. Ambulante ervaring, bijvoorbeeld in een FACT-team, is een pré in verband met het snel kunnen oppakken van werkzaamheden en het invoegen in een KOOS-team. Je bent onderdeel van het KOOS-team en legt als buurtgerichte, specialistische professional verantwoording af aan de leidinggevende van jouw team.

 

Wat krijg je van ons?

  • Een uitdagende functie binnen een organisatie met korte lijnen, waar jouw inbreng en expertise op waarde worden geschat
  • De mogelijkheid om bij te dragen aan het innoveren van het zorglandschap
  • De ruimte om samen met andere ambitieuze collega’s KOOS verder op te bouwen en ontwikkelen
  • Een arbeidsovereenkomst (minimaal 24 uur per week en bij voorkeur meer) bij één van de initiatiefnemers of je gaat aan de slag vanuit jouw rechtspositie en arbeidsovereenkomst bij een van de initiatiefnemers

 

Solliciteren?

Heb je interesse in de functie van GZ Psycholoog / Orthopedagoog Generalist en sluit jouw kennis en ervaring aan op deze vacature dan kun je een sollicitatie sturen naar vacature@koosutrecht.nl

Heb je eerst nog een vraag dan kun je contact opnemen met Marije IJsseldijk-Ludikhuize 06-82819435.